کلیپ بسیارزیبا از هنرنمایی دو استاد دوست داشتنی کرمانج

قشمه : استاد علی خان یزدانی 

(استادعلی آبچوری )

دایره : استادحسین به بهی

 

دانلود کلیپ