کلیپ بسیارزیبا از مجلس باشکوه و سنتی هنرمند عزیز حسن تایانلو در کرمانج موزیک

با صدای استاد حسین عزیزی و سورنا نوازی استاد علی اکبر بهاری

دانلود کلیپ