چند آهنگ بسیارزیبا از نوجوان با استعداد و خوش آتیه کرمانج آریاحمیدی

 

1.دوتارا من

2.دوتارسیم بزدیا

3.سا دلی من

4.تندورک تژه آر

5.تو یه منی

6.وا چه رسمه روزگاره

7.سون دخام