پس از سیزده سال وقفه، ششمین جشنواره موسیقی مقامی، یادواره‌ی استادان حاج قربان سلیمانی، حاج حسین یگانه، اسماعیل ستارزاده و عباسقلی رنجبر، مهر نود و چهار در شهر قوچان برگزار میشود.