دو آهنگ مجلسی جدید و بسیارزیبا از محمداحمریامی

1.روزگار (کرمانجی)

2.بی تو (فارسی محلی)