دانلود مجلس کامل اصغر باکردار در فاضل آباد(تصویری) 

 

دانلود پارت اول با حجم 300 مگابایت(لینک غیر مستقیم)

دانلود پارت دوم با حجم 300مگابایت(لینک غیر مستقیم)

دانلود پارت سوم با حجم 50 مگابایت(لینک غیر مستقیم)