دانلود اجرای مشترک اصغرباکردار و رسول محمدیان در روستای استرخی شیروان