دانلود اجرای بسیار زیبای علی قلیچی و اصغرباکردار در روستای زوخانو