دانلود آلبوم جدید ازخلیل قوچانی به نام دل سار

 

1.گناهکار

2.صبروطاقت

3.سرطان

4.درد و دل

5.بی حوالم

6.دلتنگ

7.فلک

8.ترکه ناکم