دانلود آلبوم بسیار زیبا از محمد برمهانی و اصغر باکردار به نام شکسته بال

 

1.دانلود آهنگ اشکسته بال
 .
2.دانلود آهنگ بخشی 
.
3.دانلود آهنگ بی قرار 
.
4.دانلود آهنگ او وتنه 
.
5.دانلود آهنگ تیرک له قلب 
.
6.دانلود آهنگ درد عاشقی 
 
 
 
 دانلود موزیک ویدئوهای آلبوم شکسته بال
.
 
1.اشکسته بال
.
2.بخشی
.
3.بی قرار
.
4.او وتنه
.
5.تیرک له قلب
.
6.درد عاشقی
.