دانلود آلبوم بسیار زیبامسعود فلاح و مظفر حمیدی به نام ئاهه دل

ئاسمان ئه ورو
 
ئاهه دل
بهار،دوتار
دل نالون
دل ئاوادان
دوتارحمیدی
دوتارنازنین
مرخاسه وز
وره یارمن
چقه زو رددون وا سالانا
گل تویی