اجرای مشترک حسین عاشقی و امیر سیاوشی در کرمانج موزیک

 

آهنگ بسه

 

آهنگ  زینب