اجرای جدید و بسیارزیبا کرمانجی اصغرباکردار (شهریور 96) در کرمانج موزیک