آهنگ فارسی از خواننده خوش صدا مجید_خوشنواز به نام  'ما دو تا '