آهنگ جدید و بسیارزیبا کرمانجی از اصغرشایسته به نام دومان