آهنگ جدید و بسیارزیبا از  سلمان پاکدامن به نام دوتار

گویش تاتی