آهنگ جدیدوزیبای حسین عاشقی به نام ای خدا جان درروستای شوقان