آلبوم جدید و بسیارزیبا (کرمانجی و ترکی) از  بهروزاحمدی به نام خاده جان

 

1.خاده جان

2.ناهید جان

3.بهار

4.یاقش

 

5.نازلی یار

 

6.پشت و پناه

7.قسم