آلبوم جدید و بسیارزیبا به نام شاهسیار در کرمانج موزیک

مرتضی قنبرپور,مجیدرمضانی,عباس بابایی,امیدمهدی زاده


1.شاسیار_مرتضی قنبرپور_مجیدرمضانی

2.راوین_مرتضی قنبرپور

3.دل شکسته_مرتضی قنبرپور_عباس بابایی

4.دائیک_مرتضی قنبرپور_مجیدرمضانی

5.دل کتی_مرتضی قنبرپور_امید مهدی زاده