آلبوم بسیارزیبا از مرتضی محمدزاده به نام ساز من در کرمانج موزیک

 

1.هوای دل

 

2.دیدار یار

 

3.پنجره دل

 

4.جیب خالی

 

5.کجگ لایین